Forsvarets forskningsinstitutt

vi er på sosiale medier

#ffisommerjobb

Vi jobber på forskjellige laboratorier ved FFI

Erstatning for hvitt fosfor

Se film:

Vi jobber på forskjellige laboratorier ved FFI

tverrfaglig
sivilingeniør
July 20, 2011

Erstatning for hvitt fosfor

Navn:

Lisbeth, Thong og Elisabeth

Hvitt fosfor er effektivt, men giftig – Lisbeth er med på å utvikle et mer miljøvennlig alternativ som skal bli like effektivt for Forsvaret. Thong tester komposittmaterialer som kanskje kan brukes i rakettmotorskall. Elisabeth bruker laser for å måle et materiale som blir brukt til å oppdage varmestråling, blant annet i redningstjenesten.

Sommerjobb hos oss byr på utfordrende og interessante oppgaver tilpasset ditt kunnskaps- og erfaringsnivå. Vi legger vekt på at du har faglig gode resultater, karakterene A og B, fra universitet eller høyskole. Du blir fulgt opp av en veileder mens du jobber hos oss.

FFI skårer høyt i Universums årlige spørreundersøkelse blant studenter om deres drømmearbeidsgiver.

July 20, 2011

Flere filmer fra samme fag

tverrfaglig

Sommerjobb hos oss byr på utfordrende og interessante oppgaver tilpasset ditt kunnskaps- og erfaringsnivå. Vi legger vekt på at du har faglig gode resultater, karakterene A og B, fra universitet eller høyskole. Du blir fulgt opp av en veileder mens du jobber hos oss.

FFI skårer høyt i Universums årlige spørreundersøkelse blant studenter om deres drømmearbeidsgiver.

Andre forslag