Forsvarets forskningsinstitutt

vi er på sosiale medier

#ffisommerjobb

Jeg undersøker holdninger

Kultur og mangfold i Forsvaret

Se film:

Jeg undersøker holdninger

økonomi
July 11, 2016

Kultur og mangfold i Forsvaret

Navn:

Kristin

Atferdsøkonomi kobler økonomi og psykologi sammen, og Kristin bruker sommeren på å undersøke sammenhengen mellom holdninger og atferd hos noen av soldatene i førstegangstjenesten. Det er nyttig kunnskap for Forsvaret!

Sommerjobb hos oss byr på utfordrende og interessante oppgaver tilpasset ditt kunnskaps- og erfaringsnivå. Vi legger vekt på at du har faglig gode resultater, karakterene A og B, fra universitet eller høyskole. Du blir fulgt opp av en veileder mens du jobber hos oss.

FFI skårer høyt i Universums årlige spørreundersøkelse blant studenter om deres drømmearbeidsgiver.

July 11, 2016

Flere filmer fra samme fag

økonomi

Sommerjobb hos oss byr på utfordrende og interessante oppgaver tilpasset ditt kunnskaps- og erfaringsnivå. Vi legger vekt på at du har faglig gode resultater, karakterene A og B, fra universitet eller høyskole. Du blir fulgt opp av en veileder mens du jobber hos oss.

FFI skårer høyt i Universums årlige spørreundersøkelse blant studenter om deres drømmearbeidsgiver.

Andre forslag