Vi undersøker terrenget rundt Forsvarets skytefelt

Skytefelt

Se film:

Vi undersøker terrenget rundt Forsvarets skytefelt

kjemi
bioteknologi
July 26, 2012

Skytefelt

Navn:

Sigurbjørg og Ingvild

Forsvaret har flere skytefelt der rester av ammunisjon blir liggende i bakken. Noen av de kjemiske stoffene som lekker ut i området, kan være farlige for mennesker og dyr. Sigurbjørg og Ingvild er med på forsøk som renser sigevannet fra skytefelt. De lærer å hente inn prøver, behandle dem og analysere dem, og de får bruke avanserte analyseinstrumenter som ikke fins på en vanlig undervisningslab.

Sommerjobb hos oss byr på utfordrende og interessante oppgaver tilpasset ditt kunnskaps- og erfaringsnivå. Vi legger vekt på at du har faglig gode resultater, karakterene A og B, fra universitet eller høyskole. Du blir fulgt opp av en veileder mens du jobber hos oss.

FFI skårer høyt i Universums årlige spørreundersøkelse blant studenter om deres drømmearbeidsgiver.

July 26, 2012

Flere filmer fra samme fag

kjemi

Sommerjobb hos oss byr på utfordrende og interessante oppgaver tilpasset ditt kunnskaps- og erfaringsnivå. Vi legger vekt på at du har faglig gode resultater, karakterene A og B, fra universitet eller høyskole. Du blir fulgt opp av en veileder mens du jobber hos oss.

FFI skårer høyt i Universums årlige spørreundersøkelse blant studenter om deres drømmearbeidsgiver.

Andre forslag